+86 130 5205 9328

Xinwei Niu, JA Solar

Executive Director

Xinwei Niu, JA Solar

Executive Director

Biography